E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Batavia, 8 januari 1938

Bat. C., 8 Jan. '38.

Beste Adé,

Dank voor je brief, en voor die van Ira, die als altijd erg aardig was. Veel beste wenschen met '38 terug nl., ook namens Bep, en waarom ook niet voor Ira? Breng ze haar over en dank haar voor de hartelijke woorden van uitnoodiging. Ons adres is: tot 15 Febr: Park-Hotel, Rijswijk, Bat. C. - Daarna hebben we een zeer geschikt huis gehuurd, Molenvliet West 9 (schrijf het op!), helaas maar voor 4½ maand, want met 1 Juli wil de tegenw. huurder er weer in. Op het Archief gaat het werk best, maar je begrijpt: ik moet nog wennen. Ook heb ik 't nu nogal rommelig met mijn ‘vrije tijd’, die zoo reusachtig gekrompen is. Tot werken kom ik nog niet, maar toch schrijf ik ongraag; - vandaar ditmaal zoo kort. Tot soendaasch heb ik de moed niet. Excuseer me bij Ira het lieve kind; Bep zegt dat ze jouw ‘petite Tonkinoise’5176 is. De M. v. Leb. is, behoudens veel geouwehoer en wat aanvallen, waar ik nu eenmaal nooit aan ontsnap, een succes - qua pers tenminste. Qua verkoop? 't Is schandelijk duur! - Later meer en beter, naar ik hoop; ook vanjouw kant. Hartelijk steeds je

E.

5176Frans chanson van het begin van de 20e eeuw, geschreven door Vincent Scotto, tussen de twee wereldoorlogen vooral bekend in de uitvoering van Josephine Baker.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie