E. du Perron
aan
G.M.G. Douwes Dekker

Batavia, 12 januari 1938

Waarde Heer Douwes Dekker,

In de eerste plaats: vele gelukwenschen met het a.s. huwelijk van uw zoon.5176 Nadere volgen. Mijn vrouw las het gister in de courant en ik schrijf u vandaag in haast.

Hierbij nog een knipsel. U ziet dat het hollandsche gemoed eindeloos bevredigd wordt door Saks: Dit stukje is door-en-door hollandsch = domineesachtig en lijkt eig. precies op dat van Noordenbos.5177

Via uw broer zond ik u nog andere. Ik wil er maar één terughebben, dat van Johan Koning en de Haagsche Crt. Maar ook daar bezorg ik u nog wel een ex. van.

Nogmaals het beste voor u allen, steeds uw

EduP.

Het art. van Zaterdag in het Nieuws v.d. Dag (uitzonderlijk onbenullig en zéér Ned. Ind. Journalistiek peil)5178 zag u misschien al?

Batavia, 12 Jan. '38.

5176Niels Douwes Dekker.
5177Mogelijk ‘Boeken over Multatuli’ in Haagsche post van 25 december 1937 of ‘Douwes Dekker, De man van Lebak, Twee boeken over Multatuli’ in De telegraaf van 24 november 1937 (av.).
5178‘Uit de wereld van het boek, Anecdoten en legenden over den Man van Lebak’. In Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 8 januari 1938.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie