E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Batavia, 24 januari 1938

Batavia, 24 Jan. '38.

Beste Freddy,

Dank voor verschillende brieven en bedank ook Rudie voor zijn missive uit Parijs. Ik leef geheel met jullie mee en heb altijd veel plezier in zoo'n verslag van jullie wedervaren, maar vergeef me voorloopig als ik niet antwoord. Sinds 3 weken ben ik nu daggelder en dit 6 uur per dag moeten werken aan geestdoodende dingen is iets dat me vooreerst alle lust in schrijven en over mezelf praten ontneemt. Ik moet ‘wennen’, zooals dat heet. Vroeger of later barst ik wel in jullie richting uit met een lange brief, maar gun me den tijd en wees niet boos erom. Ik kreeg de 2 Halbertsma's die mij inderdaad nog wat opleverden, hoewel niet veel; maar ter controle op wat ik geschreven had was 't prachtig. Ik ben ook allerminst de 2 boeken vergeten die ik voor jou zoek; Van de Wall en Prick van Wely. Helaas heb je je zinnen gezet op quasi-onvindbare dingen, want tot dusver is alle moeite vruchteloos geweest. Ik zocht niet alleen hier, maar schreef naar Soerabaja. Indië is - als vroeger! - het land waar je nooit het boek vindt dat je zoekt. Verder heeft Batavia wel geschikte kanten, naast allerellendigste wat de europeesche samenleving betreft: het is ook nog steeds het land waarvan Brooshooft ‘zong’ dat koning Prol er de scepter zwaait.5181 Ik kom nauwelijks tot werken. Later meer en steeds van harte je E. Nogmaals dank voor correctie!5182

Adres vanaf 16 Februari:
Molenvliet West 9a,
Batavia C. (Java).

5183Zie hoe idioot ik al word!

5181In zijn satire op de Europese samenleving in Indië Gedenkt te sterven! Tafereel uit den Indischen cholera-tijd. Utrecht 1884. P. Brooshooft (1845-1921) was van februari 1887 tot en met december 1894 hoofdredacteur van De locomotief en één van de gangmakers van de ethische richting in de koloniale politiek.
5182Van De man van Lebak.
5183Geschreven op de adreszijde van de envelop met een pijl naar de plaatsnaam. DP had namelijk geadresseerd: Den Heere F. Batten, Sportlaan 125, Batavia C.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie