E. du Perron
aan
H. Mayer

Batavia, 17 januari 1938

Batavia 17 Jan. '38.

Beste Henri,

Dank voor nieuwjaarswenschen en veel goeds terug. Ik zit nu op 't Archief, maar vrees dat ik er niet lang blijven zal. Gering salaris, klerkenwerk, en geen toekomst. Ik kijk uit naar wat anders, - nu ik in Batavia zit - vind ik dat niet, dan moeten we wel naar Europa terug. Kortom, er is eig. niets veranderd!

Ik zend je, gelijk hiermee maar met gewone mail, een postwissel van f23. De andere helft volgt.

Wil jij mij zenden: de 2dln. Essays van Saks en het boekje Potgieter en B. Huet van denzelfden; ze kosten f 1. per stuk.5179

Adres: Molenvliet W. 9a, Batavia-C. - Dank. Steeds je

E.

5179J. Saks, Socialistische opstellen. Rotterdam 1919-1923. 2 dln.; en J. Saks, Potgieter en Busken Huet. Rotterdam 1927.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie