E. du Perron
aan
J. Greshoff

Garoet, 6 november 1937

Garoet, 6 November '37.

Beste Jan,

Ik las met erg veel plezier je stuk in De Groene over prof. Scholte.5013 Hier zien we dat blad weer eens, op de leestafel. Waarom stuur je me af en toe niet zulke hartige stukjes, om weer wat op te leven? - Van de wind hier was ik nu een paar dagen beroerd, maar hoewel rochelende, ik schrijf weer, en verzond reeds het stuk over den Caudillo en een ander over jou en Binnendijk samen aan Ritman. Weet je dat de jonge ‘inheemschen’ je vaak citeeren? En Romein wordt slag op slag sprekend opgevoerd. Ik kreeg van H. Mayer je afbeeldsel op briefkaart toegestuurd, iets minder beroerd afgedrukt, maar ik mot dat conterfeitsel niet!5014 - Gelijk hiermee zend ik ook jou een ex. van mijn Multatuli-bespr., maar als je 't gelezen hebt, stuur het dan door naar Pegasus, want het adres weet ik niet meer. Mag ik daarop rekenen? - Verder weinig nieuws, dan dat ik vanmorgen, als ‘executeur-testamentair’ van mijn moeder - jà ik! - een deurwaardersbriefje kreeg van de schoone Ina. Schreef ik je al, dat ze in Tjitjoeroeg op een dag bij me is verschenen, volkomen grotesk, en in één woord de Lola Montès van Plèrèd?5015 Enfin, misschien slaagt ze er nog in me failliet te laten verklaren! - Ik zie iedere dag met spanning uit naar berichten van je, maar helaas... Schrijf me eens wat langer, over alles en nog wat, maar vergeet vooral niet de prijzen. Zijn er tegenwoordig voor vreemdelingen allerlei formaliteiten, om in Brussel te wonen? Dat zou ik ook moeten hooren. Wij zijn nu volkomen onzeker van wat we doen gaan. Als het niet anders gaat, probeer ik het toch zoolang het kan op dat Archief, hoewel ik nog steeds ‘te werk gesteld’ moet worden door den Algemeenen Secretaris, en er dus nog steeds niets beslist is, ook van dien kant. - Hier zou ik après tout, jaren willen zitten en werken. Ik begin overmorgen, langzaamaan, aan Dirk v. Hogendorp. Was de Bali-lap (die Hein nu eindelijk voor je meebracht) naar je zin? Of had je liever de teekening gehad? -5016 Veel hartelijks van ons bei aan jullie allen, steeds je

E.

5013‘Schipbreuk bij De Goede Hoop’. In De groene Amsterdammer van 21 augustus 1937. Over J.H. Scholte, ‘Gegenwartsströmungen des nordniederländischen Schrifttums’. In De goede hoop, Berichte aus dem deutschen und dietschen Kulturraum. Weimar 1937, p. 38-79.
5014Vgl. 3313 n 3.
5015Lola Montez (ps. voor M.D.E.R. Gilbert, 1818-1861), Ierse danseres, avonturierster en minnares, ondermeer van Ludwig I van Beieren. Plèrèd was een mondaine vakantieplaats in de bergen bij Malang.
5016Zie Bw TB-DP 4, p. 139.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie