E. du Perron
aan
J. Greshoff

Garoet, 29 oktober 19374990

Garoet, 29 Oct. '37

Beste Jan,

Is dit niet precies een hollandsch landschap? Het lijkt wel de ‘rivier’ van de Waterman. Ik heb de Van Harens af, 106 blzn. getikt (vrij kleine blzn.) dus ± 50 blzn GN. vermoed ik. Durf je 't an? Of zal ik 't als feuilleton aanbieden aan 't Bat. Nwsbl., deze gewaagde historie! 't Lijkt wel een schets van mevr. L.E.4991 (las je weleens die lieve nonsenswerkjes?) in 't perverse. Over een paar dagen begin ik aan Dirk v.H. Nu nog een paar artikelen ertusschendoor, o.a. over jou en over den Caudillo. Vraag Menno je het art. over de Mult. bloeml. v. Pegasus door te zenden dat ik hem gelijk hiermee zend. Heel veel hartelijks onder heel onze oude bende.

Je E.

4990Prentbriefkaart: foto van sawahs met op de voorgrond een sloot en op de achtergrond een berg.
4991F.J.G.W.C. Engelberts (1880-1929), schrijfster van historische verhalen en novellen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie