E. du Perron
aan
H. Marsman

Tjitjoeroeg, 8 juni 1937

Tjitjoeroeg, 8 Juni '37.

B.H. Op de bonnefooi gaan deze gedichten4696 naar het laatst opgegeven adres. Of woon je daar nu? Dank voor 't boekje van Burckhardt!

Ik lees vooreerst niets dan allerlei dingen van hier, om te ‘studeeren’. Schrijf ook nu weinig, ben te veel opgehouden door rotwerk (artikelen voor de krant) en solliciteeren (er zijn weer 2 baantjes ‘mogelijk’).

Hartelijke groeten, ook aan zusje Rien, van je

E.

Bep zit nog altijd in Bandoeng politietoezicht te houden op het eindexamen, poor girl.

4696Niet achterhaald.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie