E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs,3081 16 februari 1934

Parijs, 16 Februari.

Beste Jan,

We zijn om den dood nog niet ‘uit het moeras’; er is zelfs alle kans op dat we er steeds dieper in komen! Maar daarover later.

Nu practische aangelegenheden.

Je brief van vanmorgen zegt niets over de T.V.-Simone-affaire. Ik weet dus nog altijd niet of T.V.S. nu heeft uitbetaald - Maandag, zooals jij dacht - of ook aan jou gezegd heeft dat hij het toch verdomde.

Verder is alle plezier om samen te eten nu voor ons ook er af. Het schijnt dat, als je eenmaal verarmd bent, je dat ook geen dag meer mag vergeten. Het eten met de T.V.'s zou zeker vol van die aanmaningen zijn geweest, maar ik had tenminste gedacht dat wij over die keutels konden heenstappen. Jij bent toch ook zoo rijk niet - en als Bep en ik 3 dagen bij je logeeren hebben we minstens 3 lange artikelen van je, die je misschien met hoofdpijnen van je gaf, opgegeten! Als je aan zulke dingen gaat denken, is het leven geen leven meer.

Hoe het zij, Bep heeft nu van haar reis naar Holland afgezien, en ik van mijn reis naar Brussel, voorloopig. Als Annie en Arthur definitief in Brussel geïnstalleerd zijn (misschien komen ze de 3e weer niet) dan zullen we verder zien. Vooreerst verdwijnt dit plan, wegens allerlei hindernissen van practische en moreele aard.

Zou je nu de volgende dingen voor me met T.V. willen behandelen (telefonisch) en mij dan omgaand schrijven:

1. Is Simone uitbetaald, of gaat dit zeer eerstdaags gebeuren? - Ik heb hem nu dus een 3e maal daarover geschreven. Wil hij dan nog niet, dan zal ik hem vragen mij al het resteerende hierheen te zenden.
2. Weet T.V. iets af over de verdeeling van de erfenis, die volgens hem eerstdaags zou gebeuren. Ik wacht nog steeds op een brief van den notaris. Ik heb T.V. geschreven dat hij den notaris zeggen moest mij in ieder geval eerst het geld terug te geven dat ik voor begrafenis, afdanken van bedienden, enz. aan de erfenis heb voorgeschoten - ik ben hier dus crediteur van mijn moeder, en alle kwitanties zijn bij den notaris. Als je hierover spreekt, vraagt T.V. dan of hij het goed vindt dat ik den notaris persoonlijk daarover schrijf, van hieruit. (Hij zou in staat kunnen zijn zoo'n brief van mij als gebrek aan vertrouwen in zijn beleid op te vatten!)

Dat zijn dus 2 vragen. Kan je met dit papier op je schoot T.V. erover opbellen en mij dan direct het antwoord berichten? Als ik T.V. schrijf, krijg ik altijd op de helft van mijn vragen geen antwoord. Ik zal hem trouwens weer schrijven, maar als ik dit van jou weet.

Later meer. Hartelijke groeten, ook aan Atie,

van je E.

Krijg ik geen Groot-Nederland meer van je? Of van J.v.N., bedoel ik? Of is het Febr.-nr. nog niet uit?

3081Briefhoofd: Le Murat, café te Parijs.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie