E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 17 februari 1934

Parijs, Zaterdag 17.

Beste Jan,

Dank voor je expres-briefkaart. Vandaag kwam een nieuw briefje van T.V., weliswaar nog met moreele bezwaren, maar hij belooft uitbetaling! Verder berichten over de erfenis; zoodat mijn brief van gisteren overbodig is geworden.

Misschien komen wij nu tegen 10 Maart, of ik alleen. Later meer daarover. Eerst verhuizen.

Ken je uit Het Vad. of van Menno de arrestatie van Liepmann in Holland? Nog iets fraais. Ik ben erg benieuwd er meer van te hooren, en of ik wat doen kan.

Mijn pen is zoowat leeg en ik schrijf dit ‘buiten’. Hartelijk gegroet dus en tot de volgende keer.

Je E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie