E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Parijs, 16 februari 1934

Parijs, 16 Februari.

Beste Hein,

Ik zond Menno een lijstje van voetangels en klemmen, maar hij helpt veel minder goed3079 dan jij! Hij schijnt het trouwens erg druk te hebben met allerlei andere dingen. Ik vroeg hem jou het lijstje door te geven als hij voorloopig de handen vol had; wil je het hem zelf vragen?

Het is wel erg vervelend een boek te vertalen van dit soort, als je niet in het eigen land bent om allerlei dingen zelf na te sporen. (Ik excuseer me 1000 maal!)

Zoo is mij bv. een compleet raadsel geworden hoe ik ‘le gouvernement’ moet vertalen. Bedoeld wordt het bewind van een generaal (Tsang-Tso-Tan of zoo) over Sjanghaï, vòòr de dictatuur van Tsjang-Kai-Sjek. Dat is dus volgens mij noch ‘regeering’, noch ‘bestuur’, en ‘bewind’ klinkt ook idioot. Wat staat er in zoo'n geval in de krant? Als ‘bewind’ toch goed is, zet ik dat.

* * *

Kan je mij nog een nr. van Het Vad. bezorgen met het stuk van Bep over Marianne Oswald erin? Ik meen dat het van precies 1 Febr. is.

Ben verder hevig benieuwd naar de ‘agitatie’ en ‘arrestatie’, waarover Menno schrijft, van Heinz Liepmann.3080

Hart. groeten en dank bij voorbaat.

Je E.

P.S. Kreeg je het pak boeken? Byron vergeet ik niet, maar moet uit Meudon komen, dus begin Maart. Wij hebben eindelijk weer een klein appartementje gevonden; vanaf 1 Maart is ons adres: 17 bis rue Erlanger, Paris (16e).

3079Zie Ter Braaks brieven van 2 en 6 februari 1934 (Bw TB-DP 2, p. 305-306, 313-316).
3080Deze uit een Duits concentratiekamp ontvluchte auteur werd 12 februari te Amsterdam gearresteerd, op grond van beledigende opmerkingen tegen het Duitse staatshoofd Von Hindenburg in zijn roman Das Vaterland. Op 21 februari werd Liepmann hiervoor tot één maand gevangenisstraf veroordeeld.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie