E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 18 februari 1934

Parijs, Zondag.

Beste Jan,

Ik schreef je gister al dat T.V. intusschen geschreven had. Ook over de erfenis. Ik hoop dus dat mijn brief je overbodige moeite heeft bespaard.

Dat van ‘het moeras’ heb je niet begrepen. Het was een antwoord op het zinnetje waarmee jouw vorig schrijven eindigde over dat schoelje van een Dolfuss en jij zette zelf daarbij: ‘Wij komen maar niet uit het moeras’. Dit ‘wij’ was dus niet: Bep en ik, maar jij en ik! of liever ‘wij allen’. - Het ‘later meer’ beteekende dat we deze politieke en wereldhervormende rotzooi nog wel eens zullen bepraten. Ik had er net een lange brief over gepend aan Jany.

Ditmaal was het dus loos alarm. Integendeel, wat Bep en mij betreft, als de erfenis nog een pietsie oplevert - wij staan nu goddank heerlijk schoon! - kunnen we misschien inderdaad een tijdje minder gedrukt rondkomen. Maar naar Brussel gaan om de T.V.'s te bedanken, zal toch wel moeten; moet per se, ook voor ons eigen gevoel. Als het niet in Maart is, dan in April (bv. als nu dat geld van die erfenis werkelijk loskomt!), maar voorloopig hebben we het op 8 à 10 Maart gezet. Dan zijn de V.S.'s ook rustiger gehuisvest.

Ik voel mij moreel en physiek soms erg down en bedrukt, maar kikker telkens toch ook weer op. Er is maar heel weinig noodig om me momenteel weer prettiger te stemmen, maar de lijn van pech en tegenslagen sinds vorig jaar was toch ook wel lang. Vooral dit pecuniaire gescharrel. Bep is een engel en houdt zich als een heldin. - Als we nu in Br. zijn, moeten we tòch maar uit eten, en denk dan maar dat dit geld niet verdiend is, maar voor het laatst gekregen. Als je even denkt aan de duizenden guldens die uit stommiteit verloren zijn gegaan, dan kan je je toch gemakkelijk troosten over het weinigje waar wij samen nog eens een prettige avond van kunnen hebben! Enfin, dat zien we wel; als je maag er onvermurwbaar op gesteld is om de roompastijen als harde munt niet te kunnen verteren, mag je thuisblijven. Misschien is Atie minder gekweld op dit punt en gaat zij met Truida mee. Ook de Van Schendels.

Ik wacht met spanning op berichten van Menno over die Liepmann-affaire. Het is om te huilen zoo laf en bête. Schrijf er een stuk over in D.G.W., dan doe ik bv. iets voor Gr. Ned. (Menno heeft Forum al bediend3082 en in D.G.W. zet ik geen regel meer.) - Ik droom verder over een plan,3083 dat ik Menno heb ontvouwd, maar waarover ik jou eerst schrijven zal als ik ZEd.'s advies heb.

Tot nader dus. Dank voor al je moeite en veel hartelijks van huis tot huis,

je E.

Ik kan je niet zeggen hoe'n opluchting het mij is dat T.V. nu zonder verder getalm S. heeft uitbetaald!

3082‘Das unbewusste Europa’. In Forum 3 (1934) 3 (maart), p. 190-192 en 248.
3083DP wilde een ‘Individualistische Centrale’ oprichten tegen ‘alles wat collectivistische dictatuur is’. Zie Bw TB-DP 2, p. 325, 329, 331, 343, 346 e.v.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie