E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 15 februari 1934

Parijs, 15 Februari,

Beste Jan,

Ik kreeg vanmorgen van T.V. 2 papieren te onderteekenen van de Royale Belge3074; over de uitbetaling aan Simone geen woord. Trouwens, hij kan ten eenenmale niet schrijven, vindt het de moeite niet, overziet niet meer dan hun klassieke zakenterm ‘nooit meer dan 1 punt tegelijk’ die hun genie zoo goed aangeeft, of laat expres de boel blauw-blauw om er tòch later over te praten. In dit laatste word ik gesteund door het feit dat er geen brief van jou is; misschien had je telefoontje dus geen succes.

Ik heb hem de 2 papieren van de Royale - deze nieuwe assurantie is met al het gepraat, ook van jou met hem erover, voor mij een onopgeloste historie gebleven! - nu onderteekend teruggestuurd. Maar ik heb hem erbij geschreven dat ik er verder geen cent aan kan en wil betalen, en of hij daar rekening mee gehouden heeft, want ook dat schreef ik hem 2 ×.

Verder vroeg ik hem nu voor de 3e × om Simone uit te betalen of mij anders het geld te zenden. Zien of hij het nu doet. Het is een kopstuk, die T.V., en hij schijnt uit zijn hulp aan mij het recht te willen putten mij nu ook te behandelen als ongeveer idioot. Dergelijke rechten over je win je nu, als je hulp aanneemt. De heele historie is voor mij onaangenaam, dit onderdeel incluis.

In ieder geval nu dit: wordt Simone niet betaald, dan kom ik ook niet in Brussel. Dan wensch ik de zaak met T.V. ook per brief af te doen. We zullen zien of ik niet even koppig kan zijn, als het moet. Ik wil er geen lange verhalen over hebben met hem; hij heeft haar uit te betalen als ik het hem 3 × vraag. Of mij het geld te zenden, zoodat ik haar betalen kan.

Laat nu even hooren of ik misschien weer te voorbarig ben geweest, enz. Jij schreef dat Simone het geld misschien Maandag hebben kon. Het is nu Woensdag; ik schreef jou 2 × na je brief en heb nu nog geen antwoord; maar ik zal met verzenden van dezen brief wachten tot de post van 11 uur geweest is.

Hartelijke groeten van je

E.

Jij wordt nu wel eens tureluursch van bepaalde gedragingen van je vrienden, maar je weet niet hoe tureluursch deze doodzwijg-manier van ‘handel maar op en de verklaring breng ik wel later in orde’ van vriend T.V. mij maakt. Het is een brave kerel, maar fijngevoeligheid, ook gewoon menschelijke, heeft hij buitenop niet veel!

3074voor de veranderde assurantie, die nu dus mijn moeder niet meer aangaat, daar de hypotheek er niet meer is, maar als assurantie voor mij blijft doorgaan!
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie