E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 13 juli 1933

Bellevue, 13 Juli.

Beste Jan,

Gelijk hiermee zend ik je een prospectus van dat Monada, en een brief van Simone2795 daarover. Er is veel voor om hem daar te doen; - al lijkt het mij wel een erg vegetarische bedoening. Maar de zwartrokkerij is ook rot. - Zou je met Aty en Simone daarheen willen gaan, en vooral informeeren naar het onderwijs? Bv. is dit wel een school die degelijk klaar maakt voor eventueel ander onderwijs? Op het oogenblik ben ik geneigd te gelooven dat Gille aan het vroegtijdig onderricht in aardappelschillen nog het meest zal hebben, maar de tijden kunnen veranderen.

Ik maak niets af, voordat ik weet wat jij van die inrichting denkt. Maar voor het ‘contact’, ook tusschen Simone en de twee tantes, lijkt het mij aangewezen. Ik heb Hellens gevraagd om Simone op te zoeken, ook Jan v.N., en aan Hellens om te informeeren naar werk voor haar. De tantes schijnen dat nu ook te doen. Zelf wil ik de relatie met S. nu tot een minimum reduceeren; ik kan niet verder tegen haar toon. (In déze brief is die wat gezakt, maar in de 3 vorige was het beneden alles.)

Laat gauw wat van je hooren.

Veel liefs, ook onder de vrouwen,

de hand van je E.

Brief van S. graag terug.

P.S. Als je Menno soms schrijft: hij zit nu in Eibergen. 2 Aug. trouwt hij, en gaat dan Nietzsche's schim zoeken in Sils Maria en Genua.

2795Bevindt zich in het Letterkundig Museum.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie