E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 15 juli 1933

Bellevue, 15 Juli (Zaterdag).

Beste Jan,

Dank voor je schrijven uit Holland. Ik zond je een programma van Monada en 2 brieven naar Brussel over onze rottoestand; misschien krijg je die eerst gelijk hiermee? - Brief uit Holland is gauw beantwoord. Tant pis voor Blijstra en tant mieux voor Buning. Hoe was Sjeu?2796 Als je de Van Schendels weer eens schrijft, vraag dan of ze mijn brief ontvangen hebben; ik kreeg geen bericht.

Ingesloten een brief van tante de Sturler. Het wordt zaak om gauw die gelegenheid te bezien; kan je dat eerstdaags doen? Ik vind het erg vervelend om je dat te moeten vragen terwijl je net thuis bent, maar het is urgent, want zonder je oordeel beslis ik liever niet. Zend mij dan de brief van tante de S. terug, mèt je opinie.

Met Simone's aangelegenheden bemoei ik mij niet meer. Ik hoop dat men wat voor haar vindt en dat zij dat malle ‘madame’-gevoel kan kwijtraken. (En bovendien, jullie werkvrouw heet ook ‘madame’.) - De hoofdzaak is dat Gille nu al vacantie heeft, en eind van de maand ergens onder dak moet. Kunnen ze hem dan al hebben op die school? - Ik zou dit tante de S. natuurlijk wel kunnen vragen, maar dan is het weer of ik mij verbind. (Ook als ik het geld terugstuur en tante Henny voor de uitzet laat zorgen.) Met het oog op dit alles moet ik je wel vragen om even naar Monada te gaan. Ga dan eerst even naar Simone, en laat haar jullie daar brengen. Zij is er al geweest, en ik heb haar geschreven dat jij in mijn plaats beslissen zou. - Véél dank, Jan, en veel liefs, ook van Bep, die vandaag de 3 streepjes (kruisjes?) bereikt heeft, en een hand van je

E.

P.S. Als je weer eens hier komt, wil je dan niet wat van mijn Creixamsen2797 weghalen? Ik kan ze toch niet houden en als ik ze verkoop krijg ik er misschien niets voor. Alleen het jongetje houd ik.

2796Arthur van Schendel jr.
2797Tekeningen van Pablo Creixams.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie