E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 10 juli 1933

Parijs, 10 Juli.

Beste Jan,

Gelukkig dat ik eindelijk bericht van je kreeg. Ik schreef aan T.V. en aan Veth.2789 Als dit eens slaagde! - Het ziet er angstig uit met Gistoux. Ik moet meer dan 6.000 frs. rente betalen aan die hypotheek (ik dacht dat het ± 3000 was!) - ook dat heb ik aan T.V. gezonden. Het geld heb ik niet.

Simone gaat voort met mij ridicule brieven te schrijven; iedere dag één. Nu ze werken moet, breekt de haat los. Ik heb erg met haar te doen, maar dit spelletje speel ik met haar niet meer. Ik heb haar gisteren een laatste complete uitleg geschreven, die ze dan uit het hoofd kan leeren, en haar vandaag zoo ongeveer geschreven dat ze kan barsten. Zij wil mij liever niet meer zien; ik haar ook niet meer. Als ze serieus naar werk wil zoeken, is er misschien iets voor haar te vinden via ‘la bande’: Hellens, Neel Doff, Nijkerk, tante de Sturler, Maasland... Maar ik betwijfel de serieusheid; voor haar is het: alles liever dan dat. In ieder geval kan ik haar noch van Bep's verdiensten noch van Bep's geld onderhouden. Gelukkig dat Bep en ik onder huwelijksche voorwaarden getrouwd zijn, anders zouden ze je nog tot zooiets verplichten!

Simone is totaal bedorven door 8 jaar lui leven, en vergeet nu dat ik in dat luie leven geboren ben en het nu op mijn 33e jaar op deze manier kwijt raak. Ik heb heusch met haar te doen, want zij verliest inderdaad, als nu ook Gille op een kostschool wordt gedaan, alles, maar dit ‘mevrouw’-gevoel van haar is om te spugen. Ik heb ook geen ‘mijnheer’-gevoel te veel, om als een démarcheur boekjes bij allerlei rotdokters aan te bieden; ik loop op het oogenblik 2 uur per dag alle concierges af van het 8e en 16e arrondissement, om er prospectussen af te geven. Wij hebben nu zeker wel 1500 prospectussen verspreid, in Parijs alleen, en nog altijd maar twee bestellingen!

Wat je van dat opsoupeeren van Bep's geld zegt, is inderdaad zoo gek niet, maar het stuit mij tegen de borst èn het zou den ouden heer de Roos zeer pijnlijk treffen. Hij heeft tot dusver de verkochte aandeelen van Bep zelf gekocht, omdat die nog goed zijn, en men er later misschien slechtere voor in de plaats krijgt. Dat geld geeft ons ook een basis van fl. 50. in de maand; en jouw rekenen op de erfenis en Gistoux is erg optimistisch. Het hoogste bod op Gistoux is tot dusver 200.000 frs. geweest; aan schuld gaat er 150.000 frs. af; - waar zijn dan die fl. 10.000 die we terug zouden krijgen? En de erfenis brengt vast nix op, dat zal je gewaar worden. Neen, vanaf October gaan wij heel armoeiïg in Parijs leven van de ± fl. 150.- die we 's maands hebben, na aftrek van wat ik verdienen moet voor Gille. Het wordt hard, maar het is toch te verkiezen boven het samenwonen met schoonpa in Holland. Bep is het over dit laatste ook geheel met mij en zichzelf eens.

Afgescheiden van de erfenis en Gistoux is er dus één practisch ding dat nu in orde moet komen: het op school zetten van Gille. - Kan je er nog met Simone over spreken? Ik vroeg J.v.N. het te doen, maar heb nog geen antwoord. Hij heeft 15 Juli net vacantie; - wanneer begint de school opnieuw? Simone gaat eind Juli uit dat huis weg en weet nog niet waarheen, of wil het niet zeggen. Waar blijft Gille in dien tusschentijd?

Jammer dat je een ex. van die dissertatie bestelde! Ik zend je spoedig daarvoor een boek in de plaats, bv. La Gloire de Don Ramire. Geld heb ik niet; alles is nu precies uitgemikt. Schrijf me wanneer je weer in Holland bent, en wanneer weer in Brussel terug.

Veel hartelijks, ook van Bep.

Je E.

2789Brieven niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie