E. du Perron
aan
H. Marsman

Bellevue, 11 juli 1933

Bellevue, 11 Juli.

Beste Henny,

Gelijk hiermee verzend ik je hoofdstukken. Je moet die rotscène van Charles en Angèle2792 in de kamer totaal anders zien. Het is de grootste zwakheid om telkens zoo tegen je personages op te kijken, als jij doet, terwijl zij zelf niet één woord spreken dat de moeite waard is. Als zij zwijgen, is de sfeer goed, maar o wee als zij spreken. Dan hebben ze het over de Gothiek!2793 Enfin, alles kàn... mijn speciale antipathieën vind-je op de copy aangegeven.

Het gaat met ons erg beroerd. Maar ik schrijf er niet over, omdat dat te lang duurt. - Ik heb Simone moeten zeggen dat ik vanaf Aug. haar geen geld meer kan zenden. Gille moet op kostschool voor maximum 500 frs. in de maand; meer kan ik niet zenden. Meulenhoff (die vertaling) zwijgt; misschien zwaait dat dus ook af. Forum wordt hoogstwschl. in 1934 opgedoekt. - Bep en ik hebben nu alles precies berekend. Wij kunnen misschien tot October nog wel hier blijven - de huur is betaald en de verhuizing jaagt ons toch op kosten - maar dan gaan wij heel heel armoeiig wonen op één kamer met keuken of zoo. Gaan wij van hier (Parijs) weg, dan geven wij alvast fl. 100 's maands op, die wij nu verdienen aan dat correspondenten-gedoe.

Als je in Holland terug bent, wil je dan werk maken om ontheffing te vragen van mijn betalingen aan Simone. Ik ‘verdiende’ toen fl. 250 in de maand; nu verdien ik met moeite 80 à 90 fl., waarvan ± fl. 40. naar Gille gaan. Ik kan dus niets meer betalen.

Gistoux blijft onverkoopbaar. Het hoogste bod was 200.000 belg. frs. De renten v/d hypotheek, die vandaag betaald moesten worden - ditmaal even 6000 frs.! - heb ik niet kunnen betalen; Timmers Verhoeven wil nu uitstel vragen. Van de erfenis verwacht ik geen bal meer. Dat is de situatie, met weglating van alle rot-details.

Amuseer je in Luxemburg, en tot later.

Je E.

Ik zal je niet meer laten schrikken - als je dan maar niet denkt dat alles eigenlijk best gaat!

Menno was ook zeer verrukt over jou, en vindt Dumay tegenwoordig ‘inderdaad niet veel’. Wanneer ga jij hetzelfde zeggen van Angèle? - Ik geloof dat je het boek nog best goed kunt krijgen, als je die menschen wat minder uiterlijk aanpakt. Ik kan niet gelooven aan hun hoogheden, alleen maar omdat ze zulke houdingen hebben en zoo afwerend kijken en zoo meer. Laat ze in de laatste hoofdstukken dingen zeggen die de moeite waard zijn, die iets anders zijn dan ‘film’-grootheid, ‘opperhuid’-kracht.

Bouws is een fluim, en je opinie over hem is totaal gerechtvaardigd. Ik vertel je later wel eens waarom. Ik wacht nu op een brief van hem, om iedere relatie te verbreken; - maar die brief schijnt hem tijd te kosten.

Ik zag de tronie van Van Duinkerken in de N.R.C.2794: een kruising van een jezuietendorpspastoor en een sigarenhandelaar. Met Knuvelder wel het ergste katholieke bekwerk dat mij tot braken stemt. Hoe kàn je met zulke menschen ‘omgaan’??????

2792In het hfdst. ‘Tussen twee polen’, uit De dood van Angèle Degroux.
2793Zie H. Marsman, De dood van Angèle Degroux. Amsterdam 1933, p. 119-120.
2794In de NRC van 16 juni 1933 (av.) was n.a.v. de bekroning van Dichters der contra-reformatie met de Van der Hoogt-prijs een foto afgedrukt van Anton van Duinkerken, met in zijn rechterhand een sigaar.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie