E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Spa, 25 juli 1932

Spa, 25 Juli 1932

Beste Sander,

Dank voor je brief; de telegramstijl is in aangelegenheden als deze erg prettig, vind ik juist. Alzoo:

1. Dank voor adres Larbaud. Ik schrijf hem dus daarheen en zend hem ook een exemplaar van hetzelfde werk.
2. Met laatste correctie van B.G. aan E. bedoelde ik, of je wilt nakijken of de laatste revisie (door mij) behoorlijk werd uitgevoerd (en of er geen nieuwe fouten werden bijgemaakt). De enkele ‘likken’ die je daarin mocht ontmoeten zullen je aan ‘lijken’ gewend gemoed misschien toch niet zóó erg kwetsen; anders moet je dat maar voor me over hebben.
3. Ik wacht op ‘stalen omslag’. Blauw dus, blauw.
4. Accoord voor 2 Byron-vertalingen op 1 blz.
5. Kan je me omgaand opgeven wàt die Belgische drukker vraagt voor 100 exx. Levet?
6. Hierbij de Byron. Maar ik stel als conditie dat je, als je het nog doet, er dan ook gauw aan begint. Anders gaat heusch de ‘gunstige tijd’ hiervoor voorbij. Mocht je er niet voor voelen; ook niet om het samen te doen, stuur me de copy dan terug, opdat ik elders ‘probeere’. Ik ben er n.l. erg op gebrand om dit uitgegeven te zien, en wat meer is, ik heb er nog steeds fidutie in, al heb je de beste tijd voorbij laten gaan. Graag dus in ieder geval hierover antwoord.
7. Op mijn vraag of je een ex. van je Poe voor mij had, kreeg ik geen antwoord. Mocht er absoluut geen voor mij overschieten (waarloos), mag ik dan weten hoeveel zooiets mij kosten moet. Misschien neem ik er dan een, op de verrekening van volgend jaar.
8. Hierbij in Belgisch geld ongeveer de waarde van het kristal. Als er iets te veel of te weinig is, verrekenen we dat later nog wel eens. De rekening van de Kristalunie, die werkelijk wondermooi is en van een geslepen smaak, zend ik je ook terug, opdat je haar nog tien jaar bewaren kan.
9. Groeten aan Greet.
10. Groeten aan jou van je

E.

10a. Groeten terug van mijn vrouw.

Noot bij 10a, 10 en 9: Wat zijn we officieelgroeterig sedert eenigen tijd. Ik begin echt manieren te leeren, moet je maar denken; maar nietwaar? dat kon immers ook niet anders.

Slotnoot:

Voor a week to come - of misschien wel 10 dagen, is mijn adres: Hotel Beauséjour, Spa. Als ik van hier wegga, meld ik het je wel weer; maar schrijf liever zoo gauw mogelijk.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie