E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Spa, 29 juli 1932

Spa, 29 Juli.

Beste Sander,

Ik vind deze kleur blauw ook heel mooi, maar voor B Ga.E. had ik liefst iets lichters; ook (neen, vooral) omdat er dan ook gewoon met zwart op gedrukt kan worden. Rood op blauw vind ik niets hiervoor - ofschoon in een ander geval misschien erg aardig. Stuur mij dus nog een ander papier. Als het niet blauw kan zijn, dan grijs, maar niet te licht grijs.

Kan je de Levet niet drukken in 40 exx. voor ± fl.100.- Maar dan moet dat portret er ook in, en minstens 2× zoo groot als het nu is. Als wij 30 exx. verkoopen, waarvan verscheidene onder vrienden; bv. voor 4 gldn., zijn de kosten gedekt. Ik ben bereid alle exemplaren te koopen die overblijven, dus dan wordt het voor jou althans geen strop. Breng ze dan niet in den handel, tenzij je absoluut vertrouwen hebt in den man die ze koopt; Mayer bijv.? Aan Nijkerk, Jan, Henriquez, Van den Borcht, en zoo, verkoopen we toch zeker 20 exx. - Als je er een aardig boekje van maakte, en dààrvoor dit blauw gebruikte, met rood bedrukt? Ik denk dat ik het best wagen kan, als jij ook moeite doet om een paar exx. aan kennissen van jou te verkoopen.

De uitval-vellen heb ik nog niet. Straks misschien.

Ik wacht dan ook op proeven van Mikrochaos. Tot 7 of 10 Augustus zit ik nog hier.

Met hart. groeten, je

E.

Menno en Hellens nemen zeker ook ieder een Levet, en wschl. Beversen, en Van der Meulen.

P.S. Heb je van Slau de ontbrekende Chin. gedichten gekregen, o.a. dat in De Gids heeft gestaan?2276 Vraag hem erom, want ze zijn zeer mooi en hooren er m.i. bij.

2276‘Maneschijn te Tsing Tao’. In Gids 95 (1931) 1 (januari), p. 16.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie