E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, 16 juli 1932

Gistoux, Zaterdag.

Beste Sander,

Bij nadere beschouwing heb ik de bloemlezing van Byron maar meteen ingekrompen en er al het twijfelachtige of eenigszins ‘dubbele’ uitgegooid, zoodat we nu een bundel zouden hebben van iets meer dan 4 vel druks (4 1/2 met alle witte blaadjes) inplaats van 6 vel. Voel je er niet voor om deze uitgave samen te doen? Maak er iets van dat goed gedrukt mag heeten en toch niet extra-luxe wordt, en dat niet te duur hoeft te worden. Wat zou dat dan moeten kosten? (zonder portret dan maar). - Een andere mogelijkheid blijft: er het 2e deeltje van te maken voor je ‘Bibliophiles Hollandais’, en dan op dezelfde manier uitgegeven, in hetzelfde formaat. Of hoeft dit niet? Schrijf er me over, p/a Gistoux, zoolang ik je geen ander opgeef. Als wij tot een accoordje komen, stuur ik je de copy direct weer terug, maar laat er dan ook dadelijk aan beginnen, voordat iedere belangstelling voor Byron voorbij is.

Maar laat het boekje ditmaal geen fl.10. of fl.12. kosten, maar fl.4. à fl.5. hoogstens; liefst minder. Met Ossekop-papier krijg je toch al heel gauw een erg chic karakter, zooals bij het bundeltje Terugkeer van Theun de Vries.

Hoe is het je in Parijs vergaan? Ik ben hier eindelijk weer klaar met allerlei en maak me op om naar de Ardennen te gaan.

Hartelijke groeten van je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie