E. du Perron
aan
J. Greshoff

Spa, 26 juli 1932

Spa, 26 Juli 1932.

Beste Jan,

Na een hevig gescharrel, dat erg ontmoedigend werd, hebben we de Ardennen verlaten - teveel weiden, en dennen, en groen en Ourthes en zoomeer - om vermoeid maar tevreden neer te strijken in Spa: Hotel Beauséjour, Spa.

Ik ga nu probeeren weer wat te werken. Laat eens hooren hoe het je gaat. Ik heb eigenlijk niets te vertellen, of wel wat, maar de ‘inspiratie’ ontbreekt.

De schoonheidskoninginnen, waar 31 Juli a.s. Miss Univers uit gekozen zal worden - in het Casino alhier! - zijn het karakter van dit plaatsje, op het oogenblik. Het is nogal aardig,* vooral als je denkt aan het verleden en aan wat Spa geweest moet zijn voor Montaigne, Byron en 100 andere beroemdheden, waaronder Le Duc d'Aumale en onze Willem III, - en Offenbach!

Menno komt wschl. spoedig hier een weekje doorbrengen in gezelschap van zijn broer Wim. Ik verwacht ieder oogenblik een telegram.

Ons pension is niet slecht en kost frs.50. per dag - wat niet duur is, gegeven het seizoen. (Maar het eten is èrg geschikt voor een vermageringskuur.)

Z.O.Z. een vers dat ik eergisternacht hier schreef.2250 Vind je het aardig?

Bep zendt jou en Aty veel hartelijke groeten, en de sympathie is geheel wederzijds(ch?). Vergeef me dit inaan gestamel; later eens beter. Je

Ed.

 
Niets leeft zoo diep in jou en mij
 
dan deze hoop, dat wij alleen
 
verbonden zouden zijn en vrij,
 
buiten de wet van iedereen.
 
 
En toch brengt elk bezit zijn straf
 
voor wie zichzelf bezitter weet,
 
en elk bedrog, zij 't achteraf,
 
bevindt ons helderziend en wreed.
 
 
Slechts déze hoop is leugen niet,
 
die groeit terwijl zij ouder wordt;
 
zij is als 't leven, dat zich ziet
 
vergaan, maar is - en even kort.

*dit plaatsje, met al die mooie romantische wandelingen!
2250In gewijzigde versie komt dit gedicht, met nog een ander, voor onder de titel ‘Billets pour elle’ in Vw 1, p. 121.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie