E. du Perron
aan
J. Muls

Brussel, 14 februari 1929

Zeer geachte heer,

In dank ontving ik het nr. van Vl. Arbeid. Voelt u er iets voor om bijgaande kopij521 te plaatsen? laat u zich door den druk niet afschrikken, zij werd voor mij zelf gedrukt, in 1927, in niet meer dan 15 of 20 exemplaren.

Ik heb u voor het oogenblik helaas niets beters aan te bieden, maar dit ‘gesprek’ lijkt mij bij overlezing toch niet onaardig.

Geloof mij, geachte heer, met beleefde groeten uw dienstw.

EduPerron

Brussel 14.2.29.

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

521De bundel Alle de rozen of het gesprek bij maanlicht die zes sonnetten en acht prozastukken bevatte.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie