E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Brussel, 14 februari 1929

Vandaag 14.2.29.

Beste Xander,

Met deze verdòmde kou kan ik nog steeds niet uit, na mijn Hollandsche griep, maar ik zend je den chauffeur om de Kennedy-novels op te halen. Wat kost dit grapje? Ik kom je zoo gauw ik kan even de hand drukken. Dank intusschen voor het zenden van die boekjes en niet minder voor het bestellen van deze.

Ja, van de Citroën heb ik gehoord! - den eenigen dag dat ik éven uitging. En van héél wat mooiers nog, dat alleen nog maar is besteld...

Zaterdag zie je me natuurlijk niet in Antwerpen! Wou je me dòòd hebben?

Laat dat prospectus eens spoedig zien. Heb je de persdienst van de twee eerste boekjes reeds gedaan of was het wachten op die prospectus? Zijn er reeds eenige critiekjes verschenen, voor zoover je weet? heb je een paar exx. verkocht? Wanneer krijg ik de drukproef van het derde boekje?

Tot ziens en als steeds je

Eddy*

Hoe gaat het met den neus van Cleopatra - d.w.z. Mej. Wouters, voor deze gelegenheid?

*d.w.z. je Diogenes
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie