E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 18 augustus 1933

Bellevue, 18 Augustus.

Beste Jan,

Vóór alles dit: Bouws is een ijdeltuit, een mythomaan, een fluim, en zoonoodig een ploert. Dat hij graag tusschen ons (door hem au fond gehate literatoren) stoken wil, is meer dan eens gebleken.

Ceci dit, weet ik natuurlijk niet wat Maurice hem precies geschreven heeft, maar wel weet ik dit: - toen indertijd opeens je lawine van panopticums voor Forum loskwam, heeft niet alleen Maurice, maar hebben Menno en ik ook gezegd dat Forum niet totaal dat karakter moest krijgen*; of misschien heeft Maurice dat, in zijn bezwarenlijst tegen een paar van die panopticums gezegd, en hebben Menno en ik dat - ofschoon wij beiden voor jou en ongeveer het heele zwikkie hebben gestemd - toegegeven. Dat is alles wat ik ervan weet. Verder weet ik nog dat het rund Bouws verscheidene malen zijn ongenoegen over jouw medewerking te kennen heeft gegeven, en bij die gelegenheden telkens door Menno of mij tot de orde geroepen is, of tot de juiste verhoudingen, als je dat juister vindt. Met al deze gegevens geloof ik dus tot nader order dat hij liegt, dat Maurice zich niet meer of sterker tegen je gekant heeft dan indertijd bij dat eene conflict, en dat, ook verder nog, het stuk Bouws zwamt, omdat Maurice toch zeker aan mij en aan Menno van verdere bezwaren kennis zou hebben gegeven (al was het via Bouws) en niet aan Bouws alleen. Dat Bouws in zijn eentje Forum is, is tot dusver alleen een waarheid geweest binnen het brein van den éénen Bouws, voor zoover ik weet.2839 En hoe dan ook, zonder medewerking van het stuk Bouws in kwestie, zou Maurice toch zeker niets hebben kunnen doen, waar Menno en ik voor je stukken stemmen; zoodat je volgens mij onzen mythomaan zou moeten vragen of hij dan misschien op last van Maurice je copy verdrinkt of opeet.

Ik geloof dat je beter doet met je vraag ook aan Menno te stellen (tot eind Augustus in Eibergen) en hem deze brief van mij erbij te zenden. Misschien weet hij er iets meer van; en in ieder geval is het voor hem weer een nieuw zijlicht op onzen Forum-O

Menno en Ant zijn hier een paar dagen geweest; het was heel gezellig en er is - ook ten huize van Malraux - heel wat over zijn Politicus afgepraat.

Laat mij wat naders hooren over die panopticumkwestie (ik dacht dat de collectie zoowat compleet geplaatst was) en hoe jullie het in Sestri hebt.

Veel veel hartelijks aan Arthur en Annie en voor jullie allen van ons beiden; een hand van je

E.

B.J. - Daar er niet bepaald haast bij is, stuur ik zelf dezen brief even naar Menno, met jouw schrijven. Je krijgt hem dus door hem doorgestuurd, met eenige regels van zijn hand.

B.J. Ik kan je vanuit mijn zomerverblijf niet nader inlichten over die panopticums. Het is een rothistorie met die mythomanie, waardoor langzamerhand onze heele Forum-berichtgeving het karakter krijgt van een detective-bureau. Zoodra ik in Sept. weer in R'dam ben, zal ik de portefeuille met copie zelf doorsnuffelen.

Wij hadden het zeer naar genoegen in Sils-Maria en Bellevue, tot nader!

h. gr. voor jullie beiden je Menno

*Van den polemischen kant en naar ‘buiten’ natuurlijk.
2839Tot nader order althans, lijkt het mij onheusch om dien braven Maurice van een dergelijke begripsverwarring te verdenken.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie