E. du Perron
aan

Everard Bouws

Gistoux, [20 augustus 1931]

Gistoux, Donderdag.

Beste Bouws,

Blij te hooren dat het ditmaal serieus wordt. Marsman zegt dat hij in dit geval de Vrije Bladen moeilijk kan verlaten, hoe graag hij overigens ook met Menno en mij in één redactie gezeten had. Ik houd mij nu ook liever gehéél aan het oude plan, maar als Zijlstra met het oog op commercieele dingen Roelants er graag bij wil, heb ik tegen hem absoluut geen bezwaar. Het ‘aanzoek’ moet dan van Zijlstra uitgaan, veronderstel ik. Dus: Menno en ik, of Menno, Roelants en ik, in beide gevallen met jou als redactie-secretaris met adviseerende stem. Houden wij ons daar nu aan? Tegenover de buitenwereld lijkt mij dit zoo het beste, ook het meest ‘serieuze’. Heb je Menno reeds op de hoogte gebracht van het bereikte resultaat, en over het voorstel-Roelants gepolst? Je kunt hem van mij zeggen dat Roelants een zéér geschikt iemand is, wiens ideeën, ook op ‘aesthetisch’ terrein, grootendeels met de onze samengaan.

Later meer. Hartelijke groeten van je

E.

P.S. Wij kunnen Criterium toch niet nemen; hoe meer ik hierover nadenk, hoe meer ik het onmogelijk vind tegenover Vic Vriesland! – Ik blijf het meest voor Het Laatste Woord voelen. Of zoek nog wat verder…

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie