E. Bouws
aan
E. du Perron

Rotterdam, 18 augustus 1931

Rotterdam

18 Aug ’31

Beste Eddie,

De zaak is nu werkelijk praktisch in kannen en kruiken; Zijlstra en ik hebben een voorloopige overeenkomst, contractueel te bevestigen voor het eind van Augustus, voor een maandblad van 4 vel met fl 3.- honorarium te verschijnen op 1 Jan ’32. Alles geheel op de basis in Gistoux vastgelegd.

Zijlstra zou een redactie: Menno, jou en mij prefereren, indien mogelijk aangevuld (met oog op Vlaanderen) met Maurice Roelants. Mochten jullie er Marsman bij willen hebben en aangenomen dat M. zou willen meedoen, dan is daartegen van de kant van Zijlstra geen bezwaar; alleen zou hij in dat geval eischen, dat ik normaal redacteur zou zijn.

Met de V.B. wenscht Z. niet meer te onderhandelen, ook de naam wil hij niet; hij zou Criterium prefereren. Een onderhoud dat Binnendijk aangevraagd heeft, was z.i. overbodig, hij heeft het afgeslagen.

Wat ik dus nu met de meeste spoed graag wil weten is:

1. Doet Marsman mee?

2. Ga je accoord met een opname van Roelants?

Beste groeten

je B.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie