H. Mayer
aan
E. du Perron

[Den Haag], 6 november 1934

6 November 4

Beste Eddy,

Hierbij je blaadje terug. Ik weet niet of ze ingenaaid te krijgen zijn. Het standaardwerk over Perzië is dat van Sir Percy Sykes: A history of Persia. het verscheen gedurende den oorlog en maakte dadelijk een formidabele opgang. het verving totaal het destijds beroemde boek van Curzon (niet de vice roy). In 1930 kwam er een nieuwe druk met een nieuw hoofdstuk, 2 deelen, met veel illustraties. het kost 42 sh. Het geeft de geschiedenis met inbegrip van de cultuurgeschiedenis, de politiek, enz.

Het was in Antwerpen gezellig, niet zoo zeer door de boekenbeurs maar door de menschen die je daar weer [e]ens zag. Trouwens Antwerpen is altijd gezellig voor een enkelen dag. In Brussel was het ook goed, jammer dat het Zondagmiddag ging regenen. Jan van Nijlen zag er heel goed uit, als je niets wist zou je niet zeggen dat hij zoo ziek is, maar hij is aan de beterende hand. Hij is a.s. Zondag 50 jaar, en het was gezelliger geweest, vooral voor hem, als zijn ziekte zich na zijn verjaardag geopenbaard had. Hij vertrouwde mij toe dat hij zich nu en dan dood verveelde want hij mag natuurlijk niet lezen ook.

Tegelijk met dezen stuur ik je een exemplaar van Het Boek in 1934.

Hartelijke groeten

P.S. Het eenige hollandsche boek over Perzië dat de moeite waard was is in 1912 verschenen: Dunlop, Perzië voorheen en thans, komt nu heelemaal niet meer in aanmerking.

Doorslag: Literatuurmuseum, Den Haag 

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie