Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 6 november 1934

den Haag, 6 Nov. '34

B.E.

In haast een paar regels. Wij waren l.l. weekend bij Jan Greshoff, bijzonder prettig, maar daardoor heb ik allerlei werk laten liggen. Snel dus een paar noodzakelijke mededeelingen.

In de eerste plaats dank voor de geb. Smalle Mens, met de opdracht! Wat de bladspiegel betreft geef ik je gelijk, maar de band is heel goed en eenvoudig. Het andere ex. ging dadelijk naar Peter Gast, die er vanwege mijn stuk in Het Vad. al op zat te vlassen. Peter Gast is 44 jaar, maar ‘geestelijk’ van onze generatie. - Ik schreef over De Smalle Mens, met het idee je boek er in te brengen bij menschen, die lezen kunnen. Je kreeg het stuk nu zeker al. Ik moest me tot de hoofdzaken beperken; verwacht dus geen werkelijke krachtmeting. Met dat al geloof ik wel, dat ik erin geslaagd ben de tendenz van het geheel voor nog-niet-ingewijden te verduidelijken. Alleen het begin met dat manuscript viel me niet mee bij het overlezen, omdat ik aan de definitie van Carsch toch eigenlijk niet veel houvast had.

Ik geloof, dat de Lang alle nummers van Het Vad. waarin de enquête verschijnt, aan de deelnemers zal toezenden. Je kunt je dus op het fraaiste prepareeren.

Gisteren kwam Gans onverwacht hier aanzetten met zijn nu geheel voltooide studie, 23 pag. dicht beschreven, lijkt me bij oppervlakkig inzien heel goed. Nu moet het dus zoo geregeld worden, dat jouw blocnote over de Sowjet auteurs en Gans' artikel niet in één nummer komen, want dat is van het goede teveel (tenminste wat de verdeeling van de ruimte betreft). Ik dacht dus jou in Jan. en Gans in Febr. te zetten; kun je daarmee rekening houden? Later kan Gans m.i. ook al niet, omdat hij een zekere mate van actualiteit heeft. Hij had het stuk alleen wat vlugger moeten afwerken, dat was gemakkelijker voor mij geweest.

Volgende week komt hij hier weer met de Kom. Ik vraag Rudie erbij, en waarschijnlijk ook Lewin, onzen Pool, die nu weer weg is. Hij zit in een pension in Scheveningen met zijn vrouw (zij hebben beide nog de laatste week bij ons gelogeerd). De man was vijf weken hier en heeft zich volkomen als calender gedragen; ik had bepaald veel aan hem. Hij reist nu over 14 dagen weer naar Polen, maar niet door Duitschland!, er was daar n.l. ‘naar hem geïnformeerd’. Hij was zeer bevriend met Mühsam...

Voorloopig laat ik het hierbij. De St. Nicolaas rotboeken beletten me het schrijven aan de dialogen. Vervelend, maar dit is ook de drukste maand.

Tot nader. hart. gr. van ons beiden ook voor Bep je

Menno

Uitstekend is je blocnote-blaadje over du Perron! Daarin ligt heel veel, veel meer ‘Umwertung aller Werte’ misschien dan in allerlei gezwam van nazi's en communisten bij elkaar.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie