E. du Perron
aan
W.A. Kramers

Brussel, 1 februari 1929

Brussel, 1.2.29.

Waarde Heer,

Uw brief ontving ik in Italië, kort vóór mijn terugreis; daarna was ik één nacht en één morgen in Holland: voldoende tijd om er een Hollandsche griep op te loopen, een soliede, zooals immers alle Hollandsche dingen. Ik ben er nog suf en beroerd van. Dit moet u verklaren waarom u een briefkaart krijgt in plaats van een schrijven, eenigszins gelijkwaardig aan het uwe. Tegelijk hiermee gaat echter naar uw adres het Cahier v/e Lezer no.4; en geloof mij overigens, met of zonder griep, en ‘als mensch en kunstenaar’, enz enz.

gaarne de uwe

EduPerron

Mijn Brusselsch adres is: 28 avenue Emile Duray, Ixelles (Brux.) Vanaf Maart a.s. daarentegen: Château de Gistoux, Chaumont-Gistoux (België)

Origineel:?

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie