Bataviaasch Nieuwsblad (J.H. Ritman, hoofdredacteur)
aan
E. du Perron

Batavia, 29 augustus 1938

R/S.

BATAVIA-C., 29 AUGUSTUS 1938

DenWelEdelGeboren Heer E. du PERRON

c/o Fam. Tissing

Ondern. Rantja Soeni

B A N D O E N G

Amice du Perron

Om alle misverstand te voorkomen verzoek ik je hierbij plechtig en onherroepelijk je medewerking aan de krant ook tijdens mijn afwezigheid voort te zetten, op basis der door ons getroffen overeenkomst, dat omstreeks eens per veertien dagen een artikel van jou wordt gepubliceerd. Ik zal deze aangelegenheid met mijn vervanger bespreken en neem persoonlijk de garantie eener richtige (heet het zoo niet?) uitvoering op mij.

We zien elkander natuurlijk nog. Ik bericht je nog wel over mijn plannen.

Intusschen met vele groeten,

[ondertekening]

J.H. Ritman

Hoofdredacteur van het

Bataviaasch Nieuwsblad

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie