E. du Perron
aan
D. Bolle

Parijs, 12 januari 1934

Geachte Juffrouw Bolle,

Dank voor uw schrijven. Het is dus zooals ik verwacht had. Mocht er zich later nog iets voordoen...

Neem mij dit korte briefje niet kwalijk, ik heb het erg druk, ook met de Stavisky-schandaaltjes.

Met vriendelijke groeten, steeds uw dw.

EduPerron

Gelukkig dat de tentoonstelling zoo meevalt. Ter Braak schreef er mij een woordje over.7861

 

Parijs, 12 Januari '34.

7861Zie Bw TB-DP 2, p. 281. Ter Braaks brief is gedateerd: 17 januari 1934.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie