E. du Perron
aan
H. Samkalden7782

Bergen, 9 mei 1940

Bergen, 9 Mei '40.

Beste Hugo,

De dokter hier7783 heeft me onderzocht en neemt zich voor me in orde te krijgen. Als het nu maar mooi weer wordt. Belangrijk is het in geen enkel opzicht, maar rust en veel buiten natuurlijk hoofdschotel. - Schrijf eens hoe 't was bij de Welters, bij M.R.7784 en bij de Damsté's? Ik ben zeer benieuwd naar je avonturen op dit terrein - oneindig meer dan of je Melsert als Gerhart Hauptmann goed of slecht gevonden hebt. Ik hoop intusschen dat het uitgaan met Menno je plezier gedaan heeft.7785 Nu, ik moet op zoek naar een schrijftafel in Alkmaar, dat hoort ook bij het in open lucht zijn.

Schrijf gauw.

Hartelijke groeten, ook van Bep -

je E.

7782Blijkens een aantekening van Hugo Samkalden, aangetroffen in zijn nalatenschap, ontving hij van DP en Elisabeth de Roos tijdens zijn gevan genschap in Batavia in 1939-1940 vijftien brieven, gedateerd 19 juni, 5 juli, 17 juli, 2 augustus, 9 augustus, 14 augustus, 2 september, 6 september, 30 september, 14 oktober, 2 november, 20 november, 9 december en 22 december 1939, en 17 januari 1940. In een brief van 21 juni 1942 aan zijn vader uit de Deutsches Untersuchungs- und Strafgefängnis te Utrecht (waarheen Samkalden na zijn ter dood veroordeling wegens spionage voor de geallieerden was overgebracht) schreef Hugo Samkalden, dat hij brieven van DP in Nederlands-Indië bewaarde. Deze brieven zijn niet teruggevonden.
7783Adolf Henri van Gelder (1899-1965).
7784J.W. Meyer Ranneft (1887-1968) was oud-voorzitter van de Volksraad (1929-1933) en oud-vice-president van de Raad van Nederlands-Indië (1933-1936) en was redacteur van Koloniale studiën, waarin Samkalden gepubliceerd had. DP ontmoette hem op 3-4 maart 1940 in Leiden.
7785Samkalden was op 3 mei 1940 met Europees verlof uit Nederlands-Indië aangekomen; DP zag hem op 5 mei 1940 terug, zie Brieven VIII, 4108 (p. 594). Hugo Samkalden verbleef in Hotel du Passage in Den Haag en bezocht op 8 mei 1940 met Ter Braak in de Koninklijke Schouwburg Gerhart Hauptmann's Voor zonsondergang. Cor van der Lugt Melsert speelde de rol van Matthias Clausen. Samkalden was zelf een bekend amateurtoneelregisseur en acteur.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie