E. du Perron-de Roos
aan
H. Marsman

Parijs, 29 maart 19367596

Zondag.

Beste Henny,

Eddy die in Lyon is vraagt me jou de Groene's terug te sturen die ze hem gezonden hebben; hij had gevraagd om twee exemplaren van het stuk over Guilloux, en ze sturen nog eens Napoleon!7597 En of jij hem nu 2 × Guilloux zou kunnen bezorgen? - Ik heb uit de litteraire gids van Rien de laatste keer hoopen boeken genoteerd, maar Kranendonck,7598 aan wie ik vroeg wat ik ervan bespreken kon, zwijgt als het graf. Zie jij hem soms op een vergadering?

Ik las vanmorgen met veel plezier in Wevers7599, hoewel ik p‘rincipieele bezwaren heb!! Het is, zooals Antonini van Vestdijk zegt, zeer Mitteleuropa... Voorts ben ik momenteel geheel abrutie door het moederschap!

Veel hartelijks voor jullie beiden,

Bep.

7596Prentbriefkaart: foto van La tour Saint Jacques te Parijs.
7597‘Napoleon en het vrije woord’ in De groene Amsterdammer van 8 februari 1936, p. 5-6 (enigszins uitgebreid in In deze grootse tijd, p. 43-48 (Vw 5, p. 94-101)). Over John Charpentier, Napoléon et les hommes de lettres de son temps, Parijs 1935
7598A.G. van Kranendonk (1884-1957), buitengewoon hoogleraar Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, medewerker Engelse letteren van De groene Amsterdammer.
7599Personage uit Heden ik, morgen gij van H. Marsman en S. Vestdijk (Amsterdam 1936).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie