E. du Perron
aan
F. van Ermengem

Parijs, 31 maart 1936

Geachte Heer Van Ermengem,

Dank voor uw nieuwe bezending. Daar ik op het oogenblik volstrekt geen geld hier heb, moet ik u ditmaal vragen een paar dagen geduld te hebben. Mijn vrouw schrijft vandaag aan de Rotterdamsche Bankvereeniging te Den Haag om u 1500 belg. frs. over te maken. Wilt u mij even berichten als u die ontvangen hebt?

Met de woorden die u mij opgeeft, zal ik rekening houden.

Vriendelijke groeten van uw dw.

EduPerron

Parijs, 31 Maart '36.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie