E. du Perron
aan
E. Bouws

Bellevue, 12 oktober 1932

Bellevue, Woensdagavond.

 

B.B. - Het wordt een gecompliceerde correspondentie, want nadat ik mijn briefkaart klaar had, schreef Bep het panopticum dat ik hierbij insluit.7226 Het zou wel aardig zijn als we in Januari een geheel nieuw karakter aan die rubriek konden geven (niet meer vrijwel uitsluitend hekelend of polemisch) en als ook anderen er meer aan meewerkten: Bep bv., Jan Greshoff, Hendrik de Vries, Vestdijk. Ik heb Menno gezegd dat hij eens met Vestdijk erover spreken moest; misschien heeft die wel een geniale inval.

Kan je me het adres van Hendrik de Vries7227 geven?

Hoe heet toch weer die Terborgh? Slau heeft me den naam gezegd, maar ik ben hem totaal vergeten. En wat is hij? - secretaris aan de ambassade in Bern? of in Berlijn? De man schrijft nogal Duitsch Hollandsch. Sta jij in correspondentie met hem? Hoe is de toon van zijn brieven? Vertel me eens alles wat je van hem afweet, ook zijn leeftijd en zoo.7228

Over je lezing nog dit: een literair (of zelfs ander) tijdschrift dat van belang is voor anderen dan de ‘initiated few’ is ondenkbaar - tenzij het oppervlakkig, dus journalistiek of vulgariserend-wetenschappelijk wordt. De logica zegt het onweersprekelijk: zoodra jij van werkelijk belang wordt voor een mijnheer die niet ‘initiated’ is, is er erg veel kans op dat die mijnheer geen werkelijk belang stelt in je onderwerp, dus dat hij òf en passant een paar ‘noties’ van je wil hebben òf door je ‘bezig gehouden’ worden op zijn peil; - voldoe jij aan deze eisch, dan kan je voor jezelf uitmaken hoe ‘werkelijk belangrijk’ je bent. Je mag deze zin citeeren in je lezing, of uitbreiden, of tegenspreken - maar hij lijkt me in ieder geval van belang voor het onderwerp van je lezing. Dag!

Je E.

7226Niet gepubliceerd.
7227De eerste teruggevonden brief van DP is 1551 van 9 april 1933 (Brieven IV, p. 104). De Vries publiceerde in Forum 2 (1933) 1 (januari), p. 74-75, het panopticum in verzen ‘Nagekomen opdrachten, te plakken in het nieuwste werk van Du Perron’, door DP beantwoord met ‘Perron spreekt’ (p. 75, niet in Vw). Ook Greshoff en Vestdijk droegen een panopticum bij.
7228In Forum 1 (1932) 11 (november), p. 691-696, zou ‘De bruiloft’ van F.C. Terborgh (ps. van Reijnier Flaes, 1902-1981) verschijnen. Flaes verbleef van 1907 tot 1916 te Hamburg, hij was in 1932 verbonden aan het gezantschap te Bern. Flaes had tegelijk met Elisabeth de Roos eindexamen gymnasium in Den Haag gedaan.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie