E. du Perron
aan
E. Bouws

Bellevue, 28 oktober 1932

Bellevue, 28 October.

(Menno komt morgenavond

en blijft 3 dagen.)

 

Beste Everard,

Dank voor het opmerkelijke snapshotje waarop men je bruid7229 van je ziet wegloopen, door jou en een knaapje met pijnlijke verbazing nagestaard. Reeds aan de aankondiging in rood-en-zwart konden we zien hoezeer àlles in stijl zou zijn. Ik hoop dat ook de kerk up to the situation was, en de hostie niet oudbakken*.

Als je thuiskomt, wil je dan, behalve de oude rekening, ook de nieuwe nazien? Maar als ik het, zooals vroeger, 1 pagina korter maak, dan moet je mij wel alle regels rekenen, maar trekje er dan ook de pagina af, die ik anders uitbetaald had gekregen? Ik zie het niet meer vóór me. Hoe het zij, wil je me 3 nrs Forum zenden (aangezien mijn laatste Coster-stuk hierin staat) en een stel proeven van het uitgevallen stuk over Schetsboek? Dank.

Geef je me dan op hoeveel ik, alles bij elkaar, nu aan Zijlstra heb terugbetaald?7230

En schrijf je me dan ook nog over dat plannetje van me, waarover ik je per briefkaart7231 berichtte?

En, tot slot, zou je met de volgende nummers ongeveer zóó kunnen doen, wat mijn inzendingen betreft? (Houd dit aan als ‘leiddraad’):

 

In December. Géén panopticum over Colmjon-Verbraeck.7232 (Mij dat terugsturen.) Daarentegen: Anthonie Donker als Autoriteit7233 (artikel; 7 blzn?) en Panopticum over J.L. Boender7234 (kort) en over Polemiek en tijdschriftleiderschap7235 (nogal lang).

 

In Januari. Stuk over revolutie7236 (± 20 blzn). - Wschl. geen panopticum.

 

In Februari. Drie sonnetten,7237 die er nog steeds liggen. (Of stuur mij die terug.)

 

Zooals je weet(?), wordt jan Greshoff redacteur van Groot-Neder-land. Misschien kan hij dat tijdschrift ook eenigszins ‘vernieuwen’, en zou het voor Menno en mij een uitstekende tweede haven kunnen worden.

Nu, het beste met Hertha toegewenscht in de nieuwe echt te Scheveningen. Groeten ook van Bep;

je E.

7229Hertha Else Westmann (1910-1985), verbonden aan de dansschool van Darja Collin, was op 20 oktober 1932 te Dresden met Bouws getrouwd.
*Of wòrdt er geen hostie bij het trouwen geslikt? - ik ben hiervan niet meer op de hoogte.
7230Bouws noteerde in de marge: ‘afgetrokken fl. 9, -, October-fl. 45, -, November-fl. 69,-’.
7231Niet teruggevonden.
7232Niet gepubliceerd.
7233‘Anthonie Donker als autoriteit’ in Forum 1 (1932) 12 (december), p. 801-806 (De smalle mens, p. 44-52; Vw 2, p. 436-442).
7234Door DP op verzoek van Stols teruggetrokken, zie 1347 (253) in Bw TB-DP 1, p. 343-344.
7235‘Polemiek en tijdschriftleiderschap’ in Forum 1 (1932) 12 (december), p. 809-811, gedeeltelijk opgenomen in Vw 2, p. 460-462.
7236‘Flirt met de revolutie (Cahier, 1931-'32)’, in Forum 2 (1933) 2 (februari), p. 81-99 (De smalle mens, p. 80-97; Vw 2, p. 482-500).
7237‘Drie sonnetten’: ‘De vooruitgang’, ‘Maar heden...’ en ‘Saint Just’ werden opgenomen in GN 31 (1933) 4 (april), p. 289-290 (Mikrochaos, tweede, vermeerderde druk, p. 114-116; Vw 1, p. 116-117, waar ‘Maar heden...’ ontbreekt).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie