E. du Perron
aan
H. Scholte

Gistoux, 29 juli 1929

Gistoux, 29.7.29.

Waarde Heer,

In antwoord op uw vraag, deel ik u mede dat ik gaarne bereid ben iets in te zenden voor Erts 1930.7022 Zou ik meteen uw aandacht mogen vestigen op iemand die tot dusver in den almanak niet voorkomt en er m.i. toch niet in mag ontbreken: den dichter jan van Nijlen? Mocht u er voor voelen hem ditmaal uit te noodigen,7023 zijn adres is: rue du Zodiaque 22, Brussel (Uccle).

Geloof mij, met vriendelijke groeten, gaarne uw dw.

EduPerron

Wilt u mijn adresverandering noteeren: tot October minstens, is het uitsluitend: Château de Gistoux, Chaumont-Gistoux (België).

7022‘Drie sonnetten’ (I. ‘Het kind dat wij waren’, II. ‘Een grote stilte’ en III. ‘Leven is goed...’) in Erts 1930, Letterkundig jaarboek, Verzen, proza, drama, essay, Amsterdam 1930, p. 65-67, (Vw 1, p. 66-68).
7023Van Nijlen werkte niet mee aan Erts 1930.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie