E. du Perron
aan
H. Scholte

Brussel, 20 oktober 1928

Waarde Heer Scholte,

Gaarne vernam ik of u Het Gebed bij den Harden Dood, dat ik u een veertien dagen geleden opzond, ook ontvangen heeft, en of mij daarvan revisie zal worden toegestuurd.

Mijn adres is voortaan: 28, Avenue Emile Duray, Ixelles-Bruxelles.

Zoudt u mij ook het proza van Alle de Rozen, dat door de redactie van Erts minder op prijs werd gesteld, willen terug (doen) zenden? Met dank bij voorbaat en beste groeten, gaarne uw dienstwillige

EduPerron

Brussel, 20 Oct. '28.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie