E. du Perron
aan
Henrik Scholte

Voorburg 25 maart 1932

Voorburg, Vrijdag 25-3.

Zeer geachte heer Scholte,

Van Ter Braak hoorde ik, dat mijn stuk over Sjanghai-Express (op zijn verzoek geschreven) als filmisch onbruikbaar door u en den heer Jordaan werd uitgestooten - ik gebruik dit woord, omdat ik een proef ontving, die ik gecorrigeerd terugzond. Ter Braak vroeg mij er nu een artikel van te maken van meer algemeener aard, tegen scenarios. Dit wil ik wel doen, maar niet dan nadat ik uw stuk over deze film met aandacht zal hebben bestudeerd. Ik vraag mij n.l. af hoe intelligente menschen het klaarspelen om filmische heerlijkheidjes te ontdekken en te signaleeren bij een scenario als dit; ik bedoel, ik zou mij toch wat ongelukkig voelen wanneer ik voor een bepaald publiek de literaire vondstjes zou moeten aanwijzen in een roman [van?] Wallace of Wren. In ieder geval zou ik u dankbaar zijn indien u mij de gecorrigeerde proef van mijn artikel spoedig terugzond, niet alleen met het oog op een bewerking daarvan, maar op een nieuw artikel waarin ik nog heele andere dingen zou willen zeggen, betreffende een bepaalde ‘filmkunde’, die door u wordt voorgestaan. Ik heb de pretentie als leek juist eenige juiste dingen te kunnen zeggen, die door specialisten wellicht niet meer worden gezien - of, zoo zij al worden gezien, dan niet meer worden gezegd. Après tout lijkt het mij boeiender mij uit te spreken over ‘waarheden’ van algemeener belang dan het simpele feit dat Sjanghai Express filmisch heel aardig en qua scenario een prul is.

Hopende op een spoedige toezending van het gevraagde (mijn adres is Parkweg 49, Voorburg), blijf ik, met vriendelijke groeten,

Uw dw.

EduPerron

Origineel:?

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie