E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bergen, 6 april 1940

Bergen, 6 April '40

Beste Freddy,

Hoe gaat het nu met je? Alweer overeind?

De Kadt kreeg zijn boeken en die papiertjes v. Stapel ontving ik ook; veel dank.

Wil je mij haastig het ex. Beb Vuyk Laatste huis v/d wereld opzenden, dat bij jou staat? Er is haast bij; er is nl. een 2e druk van in voorbereiding en op verzoek van haar moet ik den tekst daarvoor nakijken.

Tot nader. Hart. gr. je

E.

Binnenkort zend ik 2 exx. Melis Stoke aan je moeder.6902 Als zij ze versmaadt, mag zij ze terugzetten bij mijn boeken. We hebben hier een huis gevonden voor 1 Mei. Het heet ‘De Kouw’ en ligt Doorntjes 32.6903 Het is een aardig huis, dus we voelen ons zeer opgelucht!

Daarnet je brief: Natuurlijk, neem een B.G. aan E. - Alle corresp. is terecht. Dank voor het fraaie rapport over de Z.-opruiming.6904

Later meer.

In haast, dit moet weg.

6902Melis Stoke (ps. van H. Salomonson), Zoutwaterliefde, kroniek van een reis per mailboot. 's-Gravenhage 1929 en De razende berg. 's-Gravenhage 1939 door DP besproken in ‘Melis Stoke als Indisch auteur’ in BN van 27 april 1940 (av.) (Vw 6, p. 513-519).
6903Zie voor een foto van dit huis van David Kouwenaar E. du Perron, Schrijversprentenboek 13, p. 46, nr. 123.
6904Op 22 maart 1940 was H.C. Zentgraaff overleden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie