E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bergen, 2 april 1940

Bergen, Nesdijk 19.
2 April 1940.

Beste Freddy,

Wil je aan J. de Kadt, Verspronckweg 21, Haarlem zenden: 1 ex. Voorbereiding en 1 ex. Bij Gebrek a. E.? Dank.

Wij hadden - wij = Stuiveling en ik - gisteren uitvoerige besprekingen over de definitieve Multatuli-uitgave bij Contact. Die menschen waren zeer geschikt en vol goeden wil, maar ze moeten eerst probeeren een prospectus te zenden aan inteekenaren. Als ze er 300 à 500 krijgen, kan de zaak beginnen. Dan wordt het een geheel complete, goed gedrukte uitgave, met 12 platen per deel, in 12 deelen; het geheel binnen 5 jaar te voltooien. Prijs als het kàn ± f5. per deel (dus ± f60.).

Ken jij menschen die er zich voor zouden interesseeren? Zoodra dat prosp. klaar is, zend ik een pak aan C. de Hart en een pak aan Julius Pée en een pak aan Guido Douwes Dekker voor Indië. Wat duivel, 300 inteekenaren voor ‘Mul’ moèten er toch zijn!

Verder hoorden we Menno spreken voor de Joden.6883 Een nog-al leelijk-uitziend maar sympathiek menschensoort in de zaal, en - gek, hè? - niet erg hollandsch.

Ik zond je gister wat kranten. Het gaat hier rustigjes, goddank.

Hartelijke groeten van je

E.

Groet ook Rudie en vraag hoe het met Line6884 gaat. Groeten, van Bep en Alijn ook, aan je moeder. Gomperts en Van Leeuwen6885 waren een dag hier. Wel aardig, maar ik word oud en de voortdurende discuteerlust van G. vermoeit me tenslotte een beetje. Ik moet met hem op een voet zien te komen waarop praten met elkaar niet noodwendig een debat hoeft te worden. Je kunt niet menschelijk omgaan met een debater. Maar het was toch heel aardig en hij heeft voor Alijntje een mooi prentenboek6886 meegebracht, een beetje à la jij.

6883Menno ter Braak sprak op 1 april 1940 in Bellevue te Amsterdam op een openbare vergadering onder de leuze ‘In Nederland geen rassenhaat’ van de Stichting tot verdediging van de culturele en maatschappelijke rechten van de Joden (zie Bw TB-DP 4, p. 557).
6884Pauline (Line) Jeanne van Lier (1921-1992), de jongste zuster van R. van Lier. Het gedicht van DP ‘Eens een jong meisje’ is op haar geïnspireerd en aan haar opgedragen; in GN 38 (1940) 4 (april), p. 386 (Vw 1, p. 125).
6885W.F. van Leeuwen, vriend van Gomperts en later redacteur van Libertinage.
6886Niet achterhaald.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie