E. du Perron
aan
D. de Vries

Bergen, 29 maart 1940

Bergen, 29-3-'40.

Beste De Vries,

Goed bericht: de uitgeverij Contact (die mijn Mult. en de Luizen uitgaf) wil de ‘definitieve’ Mult.-uitgave brengen, onder redactie van Stuiveling en mij, vmdl. in 12 dln. Alle brieven er ook bij, alles op de goede teksten nagezien, enz. enz. en met korte inleidingen en toelichtende noten. Wat zeg je ervan? Als het nu maar niet afspringt op honorariumkwesties! Krijgen we jouw causerieën uit de Locomotief er dan ook voor? Pée is uiterst geschikt en schreef dat hij ons alles ervoor geven zou wat hij nog heeft: o.a. 40 onuitgegeven brieven van M. aan Vosmaer. Als iedereen meewerkt, krijgen we een heerlijke uitgave, en dan zal ik ook nog zorgen voor wat ‘illustratiemateriaal’. Contact wil alles in 3 à 4 jaar klaar hebben. Wij moeten er nu over beraadslagen: Stuiveling en ik eenerzijds, de heeren van Contact anderzijds. Dus...

Ik houd je op de hoogte. Over een paar dagen stuur ik je een overdruk van het portrettenartikel in Elsevier's.

We zitten nu weer in Bergen, maar nog niet ‘vast’.

Hartelijk gegroet door je

EdP.

De complete Slauerhoff heeft véél belangstelling en komt wschl. dit jaar nog uit (alle deelen).

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie