E. du Perron
aan
J. van der Woude

Bergen, 29 maart 1940

Bergen, 29 Maart '40.

Beste Van der Woude,

Ingesloten de opinies van den heer Pareau terug. Het zg. interview vind ik, op de boutade na over de Winden, nogal goedkoop lollig, maar de recensie van Vestdijk's poëzie heb ik met veel plezier gelezen.6868 Ik ben het er zelfs voor een groot deel mee eens, dwz. ik heb net als hij die behoefte aan één kleine plaquette, als ik met V.'s verzen worstel. Toch zal jij wel moeten vinden dat ook deze heer Pareau, precies als Hoornik etc., met al zijn geschriften niet opweegt tegen een paar goede blzn. van V. (‘in het absolute’). Of maak je voor hem een uitzondering? Bezit je zijn werken?

Ik keek Claudius door. Wel boeiend, lijkt me, maar de flauwekul om het boek door Claudius zelf te laten schrijven en dan... in dièn stijl, met al die moderne dialoog erdoor, hindert me erin. Rider Haggard liet een boek over Cleopatra schrijven6869 door een Egyptenaar die haar bemind zou hebben en die schreef als een feuilletonist van het victoriaansche tijdperk. Dat slik je natuurlijk zóó, maar een ernstiger auteur moest toch beter willen. Overigens zal je wel gelijk hebben dat dit boek V. ‘inspireerde’6870; dat hij het nageschreven zou hebben, heb ik niet kunnen zien. Overigens, èn V. èn Graves ontleenen natuurlijk het noodige aan de Twaalf Caesars van Suetonius.

Ik heb mijn ‘Multatuli 1e deel’, dus de omgewerkte Man van Lebak, klaar. Zoowat 450 blzn. Over een paar jaar beschikbaar voor een uitgever die het restant van de 1e druk bij Querido ‘afkoopt’. Zelf hoef ik er niets voor te hebben, bij vooruitbetaling; alleen percentage v/d verkoop achteraf. Maar mijn 2e deel wordt zeker dikker: ik denk toch zeker 550 à 600 blzn. Daarvoor zou ik minimum f 500. moeten hebben, liefst meer. Maar voor minder begin ik er maar niet aan.

Tot ziens, in de Oude Prins of elders. Beste groeten,

EduP.

6868Niet achterhaald.
6869Robert Graves, I, Claudius (1934); Sir Henry Rider Haggard, Cleopatra (1889).
6870De nadagen van Pilatus. 's-Gravenhage 1938.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie