E. du Perron
aan
G. Stuiveling

Bergen, 29 maart 1940

Bergen, Nesdijk 19.
29 Mrt. '40.

Waarde Heer Stuiveling,

We zijn een heel eind opgeschoten: Contact wil de volledige Multatuli-uitgave tot stand brengen.6866 Ingesloten den brief, maar krijg ik dien spoedig van u terug?

Ik zal hun die Mult.-bloemlezing, vooral nu, afraden. Die zou nl. heelemaal geen ‘gangmaker’ zijn, vrees ik.

Wilt u mij schrijven hoe u hierover denkt en wat wij als honorarium moeten vragen? Erg rijk zijn ze, geloof ik, niet. Maar blijkbaar willen ze het toch liever niet in combinatie met een andere uitgever doen. Ik heb gezegd dat er ook portretten en andere illustraties in moesten, maar zeker één portret per deel.

Voor het 1e deel heb ik hier thuis een gedetailleerd overzicht, in Indië al gemaakt. Als ze 12 dln. willen, komt de Havelaar dus pas in deel 2. Laat ons ‘het ijzer smeden enz.?’ Hoe gauwer ze deel 1 uitgeven, hoe beter. Kunt u een dag opgeven om deze zaak met die menschen van Contact te bespreken, in Amsterdam? Het hangt van u af, want ik kan altijd. Graag dus zoo gauw mogelijk, maar laten u en ik dan eerst eerder samenkomen, een uur voor we naar die uitgever gaan.6867

Met beste groeten, uw

EduPerron

Kunt u Maandagmiddag tusschen 2 en 4? Ik moet nl. dien avond in Amsterdam zijn. (Op 1 April dus.)

6866Stuiveling antwoordde op 29 maart: ‘Knap van U, dat U een uitgever hebt gevonden!’
6867Stuiveling stelde voor: Maandagmiddag 1 april, 2 uur in de 2de klas wachtkamer Niet Roken op het eerste perron van het Centraal Station te Amsterdam.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie