E. du Perron
aan
P.H. Dubois

Bergen, 22 maart 1940

Bergen, 22 Maart '40.

Waarde Heer Dubois, Juist gister zond ik u zelf een ex. v/de Luizen. Als Contact er u ook een zond, zend u er mij dan 1 van terug. Vaarwel dan van Walschap, dat ik erbij deed, kunt u houden. - Ik vind Criterium (et pour cause!) zeer sympathiek, en hoe het worden zal moet nog blijken. Uw stuk6851 las ik met heel veel instemming (alweer: pour cause!) en genoegen; ook dat van Cola.6852 Ik vroeg Cola mij nog een paar nrs. te zenden, dan maak ik een groot stuk erover voor Batavia. - Van D. staat in betere verhouding tot God dan ik, dat moet wel, maar hij liegt zoo (wat ik zelden of nooit doe) en màg dat dan maar van God? - Uw bundel bij de Vr. Bl. komt in Mei uit, hoor ik. Is 't waar dat u al een anderen bundel uitgaf? Zoo ja, stuurt u mij dien dan, ook voor een ‘kroniek’ voor Batavia. - Contact zoekt iemand voor een Mult.-bloemlezing en ik heb er geen tijd voor, - ben fysiek weer eens allesbehalve goed. Ik gaf u op èn Ett; verstaan zij zich met u, dan kunt u prachtig de complete Mult. lezen (ook de Brieven!) en er meteen wat aan verdienen.6853 Daar praten we dan nog over, als ik de inleiding moet schrijven, zooals Contact nu wil. Maar misschien komt er niets van.

Hartelijk gegroet door uw

EdP.

6851‘De fictie van het dogma’. In: Criterium 1 (1940) 1 (maart) p. 20-26. Dubois accepteert de erfenis van Forum en haalt met instemming DP's De smalle mens aan.
6852Cola Debrot, ‘Tegenstellingen’. In: Criterium 1 (1940) 1 (maart) p. 1-5.
6853Bloemlezing niet gerealiseerd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie