E. du Perron
aan
H. Marsman

Bergen, 216850 maart 1940

Bergen (N.H.) 22 Mrt. '40
Nesdijk 19.

Beste Hennie,

Sinds 2 dagen zitten we hier en moeten weer echt wennen. We zoeken bovendien nr een ander huis. - Ik zend je gelijk hiermee een ex. Mult. en de Luizen, dat je wel niet bevallen zal; maar misschien amuseert het je hier en daar. De rest zal ik je ook zenden, al wordt het wel een regen v. Multatuliana. - Nu je vragen. Neen, die Nerval van mij is een keuze. Er bestaat een goedkoope complete Nerval-uitgave (Garnier of Flammarion of zoo, geel omslag en krantenpapier) waarin alle jeugdgedichten ook staan en de vertalingen van Bürger's Lenore etc. - Menno zal je schrijven of heeft je nu al geschreven. Ik hoop toch erg dat je binnen afzienbaren tijd ‘in het volle leven’ terugkeert, vóór we allemaal gaga zijn bv. Overigens heb je gelijk als je je houdt bij wat het meest profitabel is voor je werk. Jany is mat maar niet ongezellig; verder is alles hier (nog) heerlijk rustig.

Houd je goed, heel veel hartelijks ook van Bep en voor Rien en wees ervan overtuigd dat we veel goeds voor jullie voelen. Je

E.

6850Afgestempeld op 21 maart 1940.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie