E. du Perron
aan
P.H. Dubois

Den Haag, 11 februari 1940

Den Haag, 11 Febr. '40

Waarde Heer Dubois,

Nog steeds moet ik op uw kaart antwoorden. Ik vroeg den heer Ett al, u te zeggen dat ik zeker tot 15 Maart nog hier bleef Daarna wschl. Bergen, maar dat schrijf ik u dan wel. Over Hoornik heb ik nog steeds niet geschreven, maar als dat stuk klaar6715 is zal ik het u zenden en dan kunt u het na lezing aan hem doorgeven. U zult hem nu wel vaak zien als mederedacteur van Criterium. Dit blad lijkt mij, zoo gezien, heel wat meer belovend dan dat andere, op touw gezet door den schoonen Hanno. Ieder wacht in spanning het 1e nummer af.

Het beste met uw werk en uzelf, en tot ziens!

Steeds gaarne uw

EduP.

6715Volgens een aantekening van F.E.A. Batten in de ‘Bibliografie’ (Vw 7, p. 582) is een artikel van DP over de Amsterdamse school, een bespreking van de poëzie van Ed. Hoornik, in de Duitse bezettingstijd verloren gegaan (vgl. Vw 6, p. 544).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie