E. du Perron
aan
P.H. Dubois

Bergen, 16 april 1940

Bergen, 16 April '40.

Waarde Heer Dubois,

Ik antwoord direkt op uw schrijven, maar vrees dat ik weinig positiefs voor u kan doen, in dit geval. En dat hoewel ik uw situatie toch zeer levendig begrijp.

Uw stuk over Willink vond ik heel goed.6929 Vooral wat u zei over die landschappen die zoo lieflijk lijken, maar waar je voor moet oppassen omdat er iets in ‘loert’. Willink is een buitengewoon sympathiek mensch, wat je noemt een ‘fijne kerel’; Wilma is alleraardigst en heeft humor. Ze is verder een betrouwbare vrouw, bij al haar scherpte, en dat is veel gezegd, vindt u niet?

Voor uw essay over mij kan en wil ik niets doen, om begrijpelijke redenen. Ieder ander, zou ik zeggen, kan u daarvoor aanbevelen, maar nu juist niet ik. Bovendien vraag ik mij af of het u succes zou brengen, die studie, en van pecuniairen aard nog wel. Alle essay-werk is niet aan te raden in Holland; alléén romans. Als je er wat mee verdienen wilt tenminste. Als u nagaat dat ik, mèt mijn ‘bekendheid’ dus, zoowel Mult. en de Luizen bij ‘Contact’, als Pak v. Sjaalman bij Stols, gratis heb ingeleverd, dus zonder een cent voorschot en alleen met 10% royalty na verkoop; en dat ik Blocnote klein formaat (de complete reeks) zelfs op die manier niet uitgegeven kan krijgen, omdat het ‘te dik’ is! Ik zie dus niet goed wat ik anders kan doen dan u zeggen: essayeer zooveel u wilt, maar als het op geldverdienen aankomt, probeert u dan alles behalve dat. Tenzij u uw ‘essays’ als krantenartikel verkoopen kunt, wat natuurlijk iets anders is. In boekvorm is het het minst gewilde artikel bij uitgevers; ze nemen nog liever een bundel poëzie.

Maar misschien vindt u tòch iemand, die het doen wil en er u zelfs een kleinigheid voor geeft. Vraagt u aan Ter Braak of aan Debrot om een ‘introductie’ voor dat essay over mij, als u dat per se doen wilt. Maar acht u niet verplicht t.o.v. mij om dat te schrijven, als u uw tijd beter gebruiken kunt, bv. voor dien roman.6930 Die is toch èn belangrijker voor uzelf èn geeft heel wat meer kans op verkoop.

‘Contact’ - maar het is nog geheim! - overweegt de mogelijkheid van een definitieve Mult.-uitgave in 12 dln., met illustraties, brieven en inedita, te bezorgen door Stuiveling en mij, en dan vervalt misschien die bloemlezing. Misschien - want het ziet ernaar uit dat ze die tòch willen maken. In dat geval staat u als nr. 1 op de lijst, tenzij ze een oude bloemlezing nemen: die van Mimi (en eig. van Multatuli-zelf).

Nu hoop ik u te hebben ingelicht ‘naar beste weten en geweten’. Ik zou zeggen: zet alles op Venus in het Vaticaan en bied dat aan, aan Querido, Meulenhoff, Nijgh, Leopold. U hebt daarmee overal kans, vooral als een fragment ervan in Criterium heeft gestaan bv.

Met hartelijke groeten en beste wenschen voor uw plannen en voor de gezondheid van uw meisje,6931 gaarne uw

EduPerron

Ik heb vanaf 1 Mei een zeer geschikt huis hier gevonden: genaamd ‘De Kouw’, en gelegen Doorntjes 32. Onheilspellend, niet? maar voor een polemist toch wel waardig. Komt u mij eens opzoeken als ik daar zit. Maar eerst na 15 Mei, want van Zaterdag a.s. tot ± 5 Mei ben ik in Den Haag, bij Ter Braak.

6929‘Over den schilder A.C. Willink’. In: Criterium 1 (1940) 2 (april) p. 110-116.
6930Niet gepubliceerd; er verscheen geen fragment in Criterium.
6931Josje Bouma.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie