E. du Perron
aan
H. Marsman

Bergen, 5 mei 1940.

Bergen, 5 Mei 1940.

Beste Henny,

Neem dit weinige voor lief. We zitten midden in de verhuisdrukte. Vanaf 1 Mei is ons adres: Doorntjes 32, Bergen (N.H.) Het is een allerprettigst huis.

Wanneer ik tot het ‘vervolg’ v/h L.v.H. kom, weet ik niet. Misschien veel later. De tijden zijn zoo, dat ik aan zooiets groots liever niet begin; ik ben er ook te onrustig voor, kan tot zulke dingen nu de noodige afstand niet nemen. Dirk v.H. loopt nu; maar voor nieuwe dingen kan ik mij nauwelijks concentreeren. Dat het zoo beroerd gaat in het Noorden zit me ook dwars. Als de Moffen het winnen, hoeven we over een paar maanden niets meer te doen, dan worden we wel opgeruimd.

Vind je Willem v.H. zoo vervelend? Het is geen aardig iemand, maar boeiend is hij toch wel, in zijn soort. En opentop de papa van Dirk, die zijn karakter heeft, maar met een heeleboel genialiteit meer. Enfin, ik hoop ook dat de rest je boeien zal. Ik kom langzaam maar zeker tot de Onzekeren, waar we 't over hadden, gun me den tijd!

Tempel en Kruis ontving ik, maar ik herlas het nog niet, door de drukte, en omdat ik dat goed wil doen. Ik bespreek het dan voor Indië.6967

Het beste. Je zit daar prettiger verwijderd van de stank, après tout, dan hier. Heel veel hartelijke groeten, ook voor Rien en van Jany en Bep, een hand van je

E.

Hartelijke groeten ook van mijn vriend Hugo Samkalden, je weet wel, die in Struiswijk (gev.) zoo van je Verzamelde Werken genoot en die vandaag hier opdaagde. Hij is nu 3 dagen in Holland - net uit Indië gearriveerd.

6967Niet meer geschreven.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie