E. du Perron
aan
T.S. Rot

Den Haag, 27 november 1939

Geachte Heer Rot,6447

Gaarne zou ik van u vernemen hoe ver u nu bent met den herdruk van Siman de Javaan. Dwz. wat mij het meest interesseert daarin, is mijn inleiding, die ik graag zelf zou corrigeeren. Kunt u mij die eerstdaags niet toezenden? Mijn adres is voor ± 2 maanden: Laan v. Meerdervoort 835, Den Haag.

Met vriendelijke groeten, uw dw.

EduPerron

 

Laat u de kans niet voorbijgaan met Siman? Op 't oogenblik is er zeker belangstelling voor, - over een tijdje is dat misschien weer anders.

 

Den Haag, 27 Nov. '39.

6447Thomas (Tom) Sijbrandt Rot (1909-1982) was toen directeur van uitgeverij De Ploeg te Amsterdam.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie