E. du Perron
aan
H.A. Ett

Den Haag, 9 februari 1940

Den Haag, 9 Febr. '40.

Geachte Heer Ett,

Van mijn vrouw hoorde ik dat u toch nog gekomen bent. Op het R.A. moet u mij misgeloopen zijn. Intusschen zult u mijn brief en dien v. Stapel gevonden hebben. Zooeven waren de Romeins hier, en om tijd te winnen heb ik uw stuk aan mevrouw Romein meegegeven, die het aan Donkersloot zal geven (met aanbeveling) voor De Stem. Goed? Zooniet, belt u haar dan op of gaat u er even heen. Telefoonnr. weet ik niet, maar 't adres is Dan. Willinkplein 21a. Misschien wilt u zelf aan Coster of Donker nogeens uitleggen hoe de zaak staat, hoewel ik dit aan Mevr. R. gedaan heb en waarom er dus haast bij is.

Hoor ik nog wat van u? Hartelijk gegroet,

EduP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie