E. du Perron
aan
J. van der Woude

Den Haag, 27 november 1939

Den Haag, 27 Nov. '39.

Beste Van der Woude,

Gelijk hiermee zend ik je aangeteekend het Multatuli-ms.6447 Want 1o heb ik haast ermee, 2o belde ik Stols nu al 2 × op en vond hem steeds uit. Ik zal me wel met hem verstaan - dwz. hem wat anders geven.

Graag dan wel zoo gauw mogelijk bericht van je wanneer Veen het definitief neemt, en zoo mogelijk wanneer het uit kan zijn. Wat mij betreft, hoeft het niet mooi te worden uitgegeven; wel graag zoo ongeveer in 't formaat van De Man v. Lebak (13 bij 21).

Moet er een portret bij? Als Veen wil, kan hij er 3 portretten bij krijgen: 1 van Multatuli, 1 van den regent (vrijwel onbekend) en 1 van Duymaer van Twist.

Hoe gaat het verder in Bergen?6448 Hier is het onbeschoft rotweer. Ik kom niet hard genoeg aan 't werk, vanwege 't vele menschen zien.

J. de Kadt heeft een boek geschreven over Henriette Roland Holst,6449 dat Querido niet uit wil geven, omdat hij 't te ‘oneerbiedig’ vindt. Is dat misschien ook iets voor Veen? - Ik zou toch graag eens met hem praten; maar jij moet er bij zijn.

Hartelijk gegroet door

EduP.

6447De bewijzen uit het pak van Sjaalman.
6448Van der Woude was sinds zomer 1939 lector van L.J. Veen's uitgevers-maatschappij n.v. te Amsterdam; vanaf augustus 1939 was hij gemobiliseerd in Bergen aan Zee. In Bw TB-DP 4, p. 404 schreef DP over zijn eerste ontmoeting met hem.
6449Het ms van dit boek ging tijdens de tweede wereldoorlog verloren.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie